O konci světa, který měl nastat před téměř deseti lety, se měl zmiňovat pouze jeden mayský text vytesaný na kamenné desce. Ta byla objevena v roce 1915 na archeologickém nalezišti Tortuguero v mexické spolkové zemi Tabasco. Ze začátku archeologové předpokládali, že tzv. Monument 6 je datovou stélou, jež Mayové běžně tvořili. Zaznamenávali tak důležitá data. V tomto případě mělo jít zápis „života a činů“ panovníka B’alam Ajaw (Pán Jaguár). Ten vládl v letech 644 až 679 n. l.

Později se však ukázalo, že značně poškozená památka kombinuje tři mayské kalendáře. Ty stará civilizace aplikovala pro různé účely. Běžně využívala solární rok o 365 dnech. Pro věštby měla sakrální rok dlouhý 260 dnů. Jakmile se cykly po 18 980 dnech (52 let) setkaly, vše začalo znovu. Posledním kalendářem byl tzv. dlouhý. Ten trval 5125 let. Nad ním však byl ještě delší cyklus trvající 25 770 let.

Mayové věřili, že se ve své době nacházejí v poslední pětině dlouhého cyklu. Vědci později vypočetli, že měl začít 13. srpna 3114 př. n. l. Znaky na Monumentu 6 končí datem 21. prosince 2012. Zmiňují se, že v ten den sestoupí z nebes božstvo Bolon Yokte, které bude třeba náležitě uctít. Co přesně se bude dít text neříká. Tzv. fenomén konce světa roku 2012 byl však již na světě.

Mayský kalendář a konec světa

Jeho autorem je švýcarský záhadolog Erich von Däniken. Ten věřil, že Mayská kultura se naučila využívat astronomii a matematiku od mimozemšťanů, kteří je navštívili. Ti se právě před deseti lety měli opět vrátit na Zem.

Däniken následně díky svým knihám odstartoval počátek „kultu Mayů". Nastolil idealizovaný obraz ukazující, že šlo o vyspělou a dokonalou civilizaci. Podle různých tvrzení tito moudří lidé věděli o světě daleko více než my. I díky tomu se zimní slunovrat roku 2012 stal pro mnohé jedince stresujícím datem.

Pomyslnou štafetu pak převzal ufolog Frank Waters, jež ve své knize s názvem Mexico Mystique zmínil, že se s koncem mayského kalendáře lidstvo dočká změny. Ukončit by se mělo materialistické myšlení a opět by se mělo upřednostňovat duchovno. S poslední hypotézou, která měla potvrzovat příchozí apokalypsu, přišel Carl Calleman. Podle něj tradiční mayské pojetí světa, pracující s představou dvou zrcadlově postavených pyramid dotýkající se základnami, vyvrcholí s nástupem tzv. galaktického podsvětí v roce 2012. Od té doby by měly vládnout bohové smrti a nemocí.

Nový konec světa

Podle nejrozšířenějších teorií měl do Země narazit asteroid nebo se měl prohodit jižní a severní magnetický pól. Další hypotézy naznačovaly, že by se lidstvo mělo pozvednout na další úroveň, ukončit by se měly veškeré konflikty a utrpení a jednotlivci by se měli přestat honit za materiálními požitky.

Jak nyní víme, žádná katastrofa, jež by zničila svět, před téměř deseti lety nenastala. S utrpením a válkami máme bohužel stále zkušenosti. Je tedy možné, že se vědci i záhadologové přepočítali a slibovaná apokalypsa teprve přijde?

Na tuto otázku odpověděl uznávaný archeolog a specialista na mayské písmo Stanley Guenter, který přeložil nově nalezený Monument 10. „Na něm je vyobrazen král s čelenkou na hlavě. Jeho ruce a nohy jsou však spoutány. Byl tedy zajatcem a měl být obětován," vysvětluje vědec. „Na zadní straně máme datum s konkrétním časovým bodem - 11 let, 360 dní a 3 katuny, z nich každá trvá 20 let a 9 b'ak'tunů. Pokud si pamatujete, v roce 2012 jich mělo být 13."

Zdroj: Youtube

To je podle archeologa důkaz, že Monument 6 označoval pouze určitý cyklus uvnitř řady dalších a větších. „Na tomto památníku vidíme, že 13 b'ak'tunů nepředpovídal konec světa, byl to pouze začátek nového období, které bude pokračovat téměř věčnost," říká Stanely Guenter.

Zdroj:

www.enigmaplus.cz, www.art.hn.cz, www.national-geographic.cz, www.express.co.uk