S novou hypotézou přišli francouzští astrofyzici při lyonské univerzitě Claudea Bernarda. Tvrdí, že spočítali tvar vesmíru. Podle nich je trojrozměrný, připomíná donut neboli koblihu s otvorem uprostřed, a je pouze třikrát až čtyřikrát větší, než se zatím předpokládalo.

„Současné kosmologické modely pracují se třemi geometrickými verzemi universa. Je buď uzavřené, ploché nebo otevřené," vysvětluje astrofyzik Michal Zajaček, vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Všechny typy mají počátek ve Velkém třesku, liší se ale svým následným vývojem. Uzavřený vesmír se přestane rozpínat a zhroutí se sám do sebe. Plochý a otevřený kosmos se naopak vyznačuje tím, že se jeho rozpínání zrychluje."

Nekonečnost vesmíru

Současné výpočty naznačuj, že vesmír nemá prostorové zakřivení. Tuto teorii podporují také pozorování pomocí teleskopů. Astrofyzik Thomas Buchert přišel s teorií, která spojuje plochý a uzavřený model do jednoho.

Na list papíru si nakreslil dvě rovnoběžné přímky tak, aby s okrajem svíraly pravý úhel. Následně papír sroloval. Vznikl mu tak válec s dírou uprostřed. Bylo jasné, že se rovnoběžky neprotly, ale ani se nerozešly. Vytvořily dvojici kružnic. Aby toto pravidlo bylo dodrženo i pro čáry, jež mají jiný úhel, prostor může mít pouze jeden tvar. Kruh s otvorem uprostřed neboli torus.

Své závěry odborníci odvozují z drobných odchylek v reliktním záření. Ty objevili na základě analýzy teplotních fluktuací v tzv. kosmickém mikrovlnném pozadí (CMB). „Reliktní záření je elektromagnetický signál, který se oddělil od látky na konci velkého třesku. V té době byl vesmír v plasmatickém skupenství. Elektrony volně pluly prostorem a zatím nebyly součástí atomových obalů. Pak ale ochladl, hmota přestala záření pohlcovat, to se uvolnilo a od té doby se volně šíří," vysvětluje teoretický fyzik Petr Kulhánek.

Donut se zářením

Francouzští vědci zjistili, že v datech mikrovlnného pozadí chybí fluktuace odpovídající takovým škálám, jež by naznačovaly, že je kosmos nekonečně obrovský. „V tomto případě existují poruchy teploty záření CMB na všech stupnicích. Když je ale prostor konečný, chybí vlnové délky větší než velikost prostoru," píše Thomas Buchert.

Zdroj: Youtube

Odborníci tedy pomocí simulaci zjišťovali, jaký topologický model vesmíru odpovídá hodnotám kosmického mikrovlnného pozadí. Nejlepším kandidátem byl 3D torus s propojenými prostorovými rozměry. To ale znamená, že kosmos není nekonečný. Za jeho hranicemi se tak nenalézají další galaxie, planety, hvězdy, jak se desítky let předpokládalo. Co tedy „donut" obklopuje? To je pro vědce stále záhada.

Zdroj:

www.vosveteit.zoznam.sk, www.livescience.com, www.novinky.cz, www.lidovky.cz