Ostrov Oak Island je podle všeho pokladem mezi poklady. Jde o bezmála šedesátihektarový ostrůvek, propojený s pevninou úzkým náspem. Na první pohled se ničím neliší od dalších ostrovů v okolí – a je jich v těch místech na 360.

Nenápadný obyčejný ostrůvek

Převážně lesem porostlá souš u samého břehu oceánu však v minulosti podle všeho poskytovala ideální zázemí pro piráty, kteří brázdili vody právě poblíž těchto míst. Blízký, přesto ale poměrně skrytý ostrov jim nabízel možnost doplnění zásob nebo drobnějších oprav lodi před vyplutím na další loupežnou výpravu.

Jak se ukazuje, občas si zde také ukryli nějaký ten lup. Jak jinak by se sem dostalo takové množství drobných mincí a dalších historicky cenných předmětů, které zde již byly objeveny?

Chlapec upozornil na záhadu

Žádný z nálezů se ale nemůže vyrovnat pokladu, který se na Oak Islandu podle legend i dosavadního zkoumání patrně stále nachází, ukryt před amatérskými i profesionálními hledači. Prvně na něj upozornil mladý chlapec Daniel McGinnis už v roce 1795, kdy si v záři podivných světel, které na ostrově nikdy před tím neviděl, zvláštní prolákliny mezi stromy. Vydal se místo prohledat a hned si všiml, že je v je v jeho okolí část lesa vykácena a zdá se, že tady někdo kopal. Vrátil se do vesnice pro dva své přátele a pustili se do díla.

Zdroj: Youtube

Velké nebezpečné dobrodružství

Zkazky o pirátských pokladech, které se zde jistě ukrývají, dodávali chlapcům stále novou energii. A brzy také odhalili první náznak toho, že je jejich úvaha správná. Narazili na poklop, pod nímž mohli tušit překvapení. Všechno ale bylo jinak. I když šlo možná o první pomyslné dveře do pokladnice, pod nimi naráželi na další a další vrstvy hlíny, dřevěných trámů a později i prostor, zaplněných vodou.

V určité hloubce se museli tři kamarádi svého snu o pohádkovém bohatství vzdát. Riziko už bylo moc velké. Neodradilo ale další a další profesionální hledače pokladů, kteří se na místo sjížděli ze širokého okolí. Tichý, klidný a neobydlený ostrov se najednou stal cílem dobrodruhů. Většinou odešli s nepořízenou, ale v roce 1849 se ukrytý poklad přece jen prozradil.

Poklad se prozradil

Tehdy zde společnost Turo provedla hloubkový vrt a ještě dříve, než se stihl zaplavit, stejně jako ty předešlé, vodou, podařilo se z hloubi země vytáhnout část zlatého šperku. Bylo to jen potvrzení tehdejšího správného tušení mladého McGinnise.

Další zlom pak nastal v roce 1970, kdy se sem hledači po mnoha předchozích neúspěšných pokusech vrátili s kamerou, kterou spustili do vyhloubeného vrtu. To, co uviděli, je zděsilo. Nalezli truhlu a vedle ležící lidské tělo. Mohl to být hlídač pohádkového bohatství nebo zkrátka nešťastník, který při některém z pokusů o nález pokladu svoji touhu zaplatil životem?

Názorů je hned několik

Někteří odborníci dokonce předpokládají, že se tady nikdo nesnažil poklad ukrýt, ale majetek (kdo ví proč přivezený právě sem) se mohl pod zem dostat při docela přirozeném propadu do vodou dříve vyhloubené jeskyně. Další léta vše zakryla novou vrstvou zeminy. Tahle teorie ale naráží na dřevěné výztuhy, které tady na konci osmnáctého století chlapci našli.

Hledači neodcházejí s prázdnou

Ačkoliv ostrov ještě svoje největší tajemství pravděpodobně neodkryl, přesto mnozí jeho hledči neodešli s prázdnou a mohli se radovat alespoň z drobnějších nálezů, jako jsou historické mince, šperky, dokonce i starověké rukopisy, římský meč, templářský kříž, střepy keramiky, vrak lodi a další a další zajímavosti, které hovoří o velmi bohaté a bouřlivé historii zdánlivě nedotknutého místa.

Jak to tedy je s pokladem na Oak Islandu doopravdy? Kdo ví, ale pravděpodobnost, že se pod jeho povrchem skutečně ukrývá to, co se mnozí snažili odkrýt, je velká. Nejprve se ale budou muset vyřešit spory, které se nyní vedou kolem vlastnictví (možná) zlatonosného pozemku.