Optická iluze dvou kruhů

S touto optickou iluzí přišli Dawei Bai, doktorand z Institutu Jeana Nicoda a Brent Strickland, výzkumný pracovník CNRS v IJN. Iluze je tak dokonalá, že obsadila 3. místo v soutěži "Nejlepší iluze roku 2022". 

Optické iluze jsou vytvářené, aby potrápily naši mysl. Pohrály si s vynalézavostí a podpořily naši kreativitu. Optickou iluzi Dvou kroužků ale rozluští jen ti skutečně nejchytřejší. 

Společnost Neural Correlate Society udělila optické iluzi Dvou kroužků právem zasloužené 3. místo. Podle ní plně podporuje vědecký výzkum nervového vnímání a způsobů, jakými se člověk snaží odhalovat překážky v poznávání nejrůznějších "záludných" objektů.

Iluze Dvou kroužků spočívá v jejich pohybu. Jen, pokud jsou kroužky vnímané samostatně, odvíjí se v rotacích s úhlem 360° . Ty se zdají na pohled poněkud nestabilní. 

Změna nastává ve chvíli, kdy se oba kroužky částečně překryjí. Jejich pohyb se rázem stabilizuje do 180° rotací. V tento okamžik se zdá, že oba kroužky zcela pravidelně poskakují sem a tam. Vytváří tím iluzi vyhýbání se vzájemnému průchodu. 

Jen pro nejchytřejší

Další změna nastává také v případě, kdy se jeden kroužek proděraví tak, aby druhý kroužek mohl projít jeho otvory. To opět vede k závěru, že kroužky vnímáme jako nestabilní, pohybující se rotací 360°.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkoliv tato optická iluze zdánlivě nedává žádný smysl a odhalit ji se podaří jen těm skutečně nejchytřejším, nutno podotknout, že kroužky se pohybují stále stejně. 

Ve všech třech případech vytváří naprosto totožný pohyb. Důvodem, že každý z nich vnímáme odlišně, je pouze naše hlava a smysly. Náš zrakový systém interpretuje podněty odlišně v závislosti na tom, zda se kroužky mohou navzájem prostupovat.

Tato iluze dokazuje, jak moc je zrakový systém člověka citlivý na fyzikální omezení "pevnosti". Máme za to, že pevné objekty nemohou procházet jeden přes druhý. 

Pokud se tedy díváme na objekty, které v nás vytváří nejednoznačné pocity, nabýváme dojmu, že je můžeme interpretovat hned několika různými způsoby. Oči se pak přikloní k té variantě, která používá stabilitu k výpočtu pohybu.

Všechny ostatní interpretace, při nichž dochází k překročení této stability, následně odmítá přijmout za platné. 

Zdroje: english.jagran.com, gizmodo.com, www.ndtv.com