Optické iluze a obrázkové hádanky nejsou výdobytkem moderní doby. Jejich historie sahá až do starověkého Řecka. Proslulí architekti monumentálních chrámů náhodou zjistili, že aby některé linie vypadaly rovně, musí být mírně klenuté. 

Legendární dórské sloupy Pantheonu se proto naklánějí směrem dovnitř. U základny jsou větší než u hlavice. Působí tak dojmem, jako by podléhaly velké tíze. Rohové pilíře mají navíc větší průměr než jejich ostatní kolegové. Jinak by se jevily tenčí. Praxe, jak „oklamat oko“, už tehdy inspirovala Aristotela, Platóna nebo Epicharma k tvorbě teorií o povaze optických klamů a přemítání, jak velkou roli v jejich vnímání hraje mozek. 

Optické klamy

Barokní umělci falešnou perspektivu a iluzi tří rozměrů přivedli k dokonalosti. Například freska italského malíře Pietra da Cortona, která vyplňuje velký strop velkého salonu Palazzo Barberini v Římě, s názvem Alegorie božské prozřetelnosti a síly Barberini vytváří tak intenzivní pocit hloubky, že při pohledu na ni můžete cítit závrať.

V 19. století se o optické iluze začali zajímat také vědci. Zjistilo se, že mozek se snaží co nejrychleji vnímat komplexnost světa kolem nás. Někdy se tak stává, že obraz, jenž oko zachytilo, vyhodnotí chybně. To ale vede k zajímavým efektům.

Příklad najdeme i v České republice. Futuristickou stavbu Sono centrum navrhl František Šmédek tak, aby opticky působila menší, než doopravdy je. Má zakřivené stěny a černé sklo. 

Co chybí hudebníkovi?

Optické iluze jsou také součástí psychoanalýzy. Vrhají určité světlo na to, jak lidé vnímají svět a co je pro ně důležité. Používají se i při odhalení psychických poruch, jako je schizofrenie nebo při inteligenčních testech. Studie publikovaná v časopise Current Biology odhalila, že lidé s vyšším IQ se dokážou více zaměřit na detaily a přehlížet méně relevantní informace.

Svou všímavost si můžete ověřit i vy. Podívejte se na obrázek pod tímto odstavcem a zaměřte se na hudebníka. Prozradíme, že ztratil harfu. Dokážete ji najít?

Správná odpověď: Harfa se nachází přímo nad hlavou minnesangera. Obrázek otočte o 90 stupňů doprava, uvidíte ji zřetelněji.  

www.is.muni.cz, www.paradoxplace.co.uk, www.jagranjosh.com