Viděla osudy lidí, uměla astrálně cestovat, mluvila s květinami, komunikovala s neznámými bytostmi a předpovídala budoucnost. Vangelija Pandeva Dimitrova – Gušterova alias Baba Vanga. Narodila se v roce 1911. Její zajímavý příběh však začíná o dvanáct let později, kdy se ztratila v prudké bouři. Po několika hodinách ji našli vyčerpanou s očima zanesenýma pískem a prachem. I přesto, že absolvovala operaci, zrak se jí zachránit nepodařilo. Vangelija později tvrdila, že po nehodě zažila své první vidění a díky osobní tragédii našla sílu pomáhat ostatním.

Po druhé světové válce byla tak známá, že ji žádali o radu vůdci různých sovětských republik, včetně generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva. V roce 1966 byla již zaměstnankyní bulharské vlády. Měla vlastní kancelář, dvě sekretářky a její věštby byly považovány za národní tajemství. Díky tomu, že neuměla psát, svá vidění nikdy nezaznamenala. Údajně je zapisoval její přítel Valentin Sidorov.

Baba Vanga a Rusko

Valentin Sidorov byl ruský spisovatel a vědec. Předpovědi Baby Vangy se našly v jeho osobním deníku. V sedmdesátých letech minulého století se poprvé zmínila o Vladimiru Putinovi a Rusku.

„Brzy se objeví Vladimir. Skoro každý o něm bude mluvit. Za jeho vlády může dojít k několika událostem důležitým pro celé Rusko." Baba Vanga měla k této zemi vřelý vztah. Viděla v ní jeden z nejdůležitějších duchovních pilířů světa. Také tvrdila, že se vrátí k socialismu a stane se vedoucí silou mezinárodního sjednocení v celosvětovém měřítku. Vědma také měla říct, že Rusko bude „pánem" a Evropa „pustinou".

Pro rok 2022 předpověděla: „Země se zvedne z kolen a zaujme vedoucí postavení.“ Prorokovala sjednocení Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Jakým způsobem k tomu dojde však nenaznačila.

Baba Vanga a 3. světová válka

Prorokyně se také několikrát zmínila o třetí světové válce. Ta měla začít v roce 2008 po vojenském konfliktu v Indii. Dále v roce 2010. Měla trvat čtyři roky a k boji měly být použity jaderné a chemické zbraně. Jak víme. Její věštba se naštěstí nevyplnila.

Baba Vanga však nezapomněla také obecně předpovědět, jak by 3. světová válka měla začít. „Dojde k pokusům o atentát na čtyři hlavy států a ke konfliktu v Indonésii." Průběh by vedl k ekologické katastrofě. Jaderná bomba by měla zničit vegetaci a zvířata na severní polokouli. „Muslimové budou bojovat s Evropany, chemické zbraně zničí lidem kůži, Evropa se vylidní a Nová Čína se stane světovou velmocí," věštila.

Zdroje: homosignum.blogspot.com, www.news18.com, nasregion.cz