V dinosauřím světě přežil jen ten nejodvážnější a nejlépe vyzbrojený. Proto nejsou tvorové, jejichž ocasy zdobily hroty nebo sloužily jako kyje, vzácností. Stegouros elengassen netvořil výjimku. 

Jeho nekompletní kostru objevil tým texaských výzkumníků v roce 2018. Až v roce 2021 ale konečně určili, že se jedná o nový druh ankylosaura. Tito býložraví dinosauři byli mohutní čtyřnožci s krátkými a silnými končetinami. Většina z nich byla vybavena velkými kostěnými hřbetními štíty a „ozbrojeným” ocasem, kterým se bránili před dravými teropodními dinosaury nebo jím bojovali mezi sebou.

Stegouros elengassen

Dlouho se předpokládalo, že ankylosauři žili primárně na severní polokouli. Potvrzovaly to jejich pozůstatky. „Objev Stegourosa elengassen proto přepisuje naše domněnky. Zároveň naznačuje, že se od svých bratranců oddělil již na počátku evoluce ankylosaurské linie,” vysvětluje paleontolog obratlovců Sergio Soto z Chilské univerzity. 

Odborníci zjistili, že byl příbuzný druhům Kunbarrasaurus ieversi a Antarctopelta oliveroi, z nichž se vyvinuli gondwanští ankylosauři, kteří se od ostatních odloučili. Potvrzují to jeho fyziologické znaky na lebce. Jeho ocasní zbraň je však zcela výjimečná.

„Byla pro náš tým obrovským překvapením. Je plochá a tvoří ji sedm párů laterálně vyčnívajících osteodermů obklopujících druhou polovinu ocasu,” říká Soto. Připomíná tak Macuahuitl neboli obsidiánovou pilu, jednu z nejkrutějších zbraní, které lidstvo vymyslelo.

Macuahuitl

Tento aztécký meč byl určen pro boj zblízka. Protivníkovi působil masivní tržné rány. Podle výpovědi Bernala Díaze del Castillo, jednoho z dobyvatelů Hernána Cortése, dokázal zručný válečník s její pomocí useknout hlavu nejen nepříteli, ale i jeho koni. „Podobně fungovala i ocasní zbraň Stegourosa elengassen,” říká Sergio Soto. „Když jí kýval ze strany na stranu, sloužila jako dobrý obranný mechanismus.”

Zdroj: Youtube

Stegouros žil vedle želv, žab, malých savců, čtyřnohých dinosaurů s dlouhým krkem a dvounohých masožravých dinosaurů na březích řek před 74,9 až 71,7 miliony lety.

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.techfocus.cz, www.nature.com