Jaká je historie a význam tohoto objevu a co nám říká o dávné civilizaci, která jej vytvořila?

Ztracený svět v jezeře Titikaka

Předpokládá se, že civilizací, která vytvořila ztracený svět v jezeře Titikaka, byla kultura Tiwanaku, která v oblasti existovala přibližně od roku 300 př. n. l. do roku 1200 n. l. Byla to vyspělá civilizace, která vybudovala složitý systém zemědělství, architektury a inženýrství. Byli to zkušení zemědělci, kteří pěstovali plodiny, jako je quinoa, kukuřice a brambory. Stavěli také impozantní stavby, například pyramidu Akapana, což byla 15 metrů vysoká pyramida z hlíny a kamene.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Město zbudované technikou ashlarského zdiva

Ztracený svět v jezeře Titikaka objevili potápěči v roce 2013, některé prameny hovoří již o roce 2000, kdy zde tým italských potápěčů a archeologů zahájil průzkum.

Svět se skládá z rozsáhlého systému kamenných ruin, včetně potopeného chrámu, terasy pro pěstování plodin a zdi z kamenných bloků, která se táhne v délce téměř jeden kilometr. Ruiny se nacházejí v hloubce kolem 10 metrů a předpokládá se, že byly potopeny v důsledku kataklyzmatické události, jako bylo zemětřesení nebo povodeň.

Význam ztraceného světa spočívá v tom, že poskytuje důkazy o vyspělých technických a architektonických dovednostech kultury Tiwanaku, která dle legend mohla vybudovat i ztracené město Wanaku. Kamenné bloky použité ke stavbě zdi jsou tak přesně opracované, že do sebe zapadají bez použití malty. Tato technika, známá jako "ashlarské zdivo", se v regionu běžně používala až v době incké civilizace, která přišla o několik století později. Ztracený svět také poskytuje důkazy o vyspělých zemědělských praktikách kultury Tiwanaku. Terasa pro pěstování plodin byla navržena tak, aby maximalizovala množství slunečního světla a vody, které plodiny dostávaly, a chrám pravděpodobně sloužil k náboženským nebo obřadním účelům. 

Záhadné zmizení kultury

Kultura Tiwanaku zanikla kolem 12. století n. l. z dosud neznámých důvodů. Někteří se domnívají, že to bylo kvůli nedostatku zdrojů, zatímco jiní tvrdí, že to bylo v důsledku kataklyzmatické události, jako bylo zemětřesení nebo povodeň. Objev ztraceného světa v jezeře Titikaka podporuje druhou teorii, protože poskytuje důkaz o kataklyzmatické události, která mohla přispět k zániku této kultury.

Existují ale i názory, že jezero bylo vybudováno tak, aby některé části byly zaplaveny vědomě. Navíc je zde jedna obrovská zvláštnost – v jezeře Titikaka žijí mořští koníci, což je naprosto ojedinělý úkaz. Jak je možné, že se těmto výhradně mořským živočichům daří v jezeře položeném 4000 metrů vysoko? Vše koresponduje s aymarskými legendami, že v jezeře Titikaka se zrodil život…

Objev ztraceného světa v jezeře Titikaka poskytuje důkazy o vyspělých technických, architektonických a zemědělských postupech kultury Tiwanaku. Ruiny umožňují nahlédnout do každodenního života a náboženských praktik lidí, kteří v oblasti žili před tisíci lety. Ztracený svět také podporuje teorii, že k zániku kultury mohla přispět kataklyzmatická událost, například zemětřesení nebo povodeň. Jak budeme pokračovat v odhalování dalších informací o této starověké civilizaci, můžeme lépe porozumět lidem, kteří ztracený svět vytvořili, a světu, v němž žili. 

Zdroje: www.thevintagenews.com, neveda.cz, www.britannica.com/place/Tiwanaku, sacredland.org