Teorie velkého třesku se stala v kosmologii natolik uznávanou, že se dnes o ní málokdo odváží pochybovat. Jeden vědec si to ale dovolit může a také to činí. Je jím nositel Nobelovy ceny za fyziku Sir Roger Penrose, který působí na univerzitě v Oxfordu a dlouhé roky úzce spolupracoval s věhlasným kolegou Stephenem Hawkingem.

Co bylo před velkým třeskem? Hawking v této otázce neviděl žádný smysl, protože do velkého třesku neexistovala nejen hmota, ale ani čas, takže otázku nemůžeme vztáhnout k žádnému časovému období. "Je to stejné, jako byste se ptali, co leží jižně od jižního pólu," prohlásil fyzik dva roky před svou smrtí.

Vesmír před vesmírem a po vesmíru

Jeho blízký spolupracovník Roger Penrose se však mezitím zaobíral myšlenkou, že se velký třesk možná nestal jen jednou. Před ním mohl existovat jiný vesmír, který se na svém konci stáhl do nekonečně malého bodu, z něhož pak vyšel další třesk a nový vesmír. Tento proces rodícího se a umírajícího universu se podle vědce neustále opakuje.

Nápad to není nový, hypotéza cyklické kosmologie leží na vědeckých stolech už přes patnáct let. Většina odborníků ji dosud odmítala, protože zatím nikdo nedokázal rozumně vysvětlit, jakým způsobem by všechny částice v umírajícím vesmíru ztratily svou hmotnost.

Záhadní duchové černých děr

Penrose předpokládá, že veškerá hmota byla pohlcena obrovskými černými dírami, jež pak velmi zvolna mizely a během tohoto procesu vydávaly tzv. Hawkingovo záření. To potom mohlo v našem současném vesmíru zanechat stopy v podobě prstenců s jednotnou teplotou. Přesně taková místa kosmologové s pomocí sondy zpozorovali v kosmickém mikrovlnném pozadí, což je elektromagnetické záření, o němž se věří, že pochází z období nedlouho po velkém třesku. Dotyčné prstence jsou v tomto ohledu anomálií a vymykají se všem matematickým vzorcům. Podle oxfordského vědce může jít o "temné duchy" černých děr zaniklých v předešlé vesmírné éře.

Pokud by se teorie potvrdila, šlo by o naprostý převrat v uvažování o vzniku a zániku vesmíru. Penrose nicméně zatím mezi kolegy nenachází mnoho podpory. Kosmologové jsou přesvědčeni, že pro podivné prstence, Penrosem nazývané "Hawkingovy body", musí existovat nějaké rozumnější vysvětlení. Na duchy se ve vědeckém světě zkrátka stále nevěří.

(Zdroje: https://physicsworld.com/a/penrose-claims-to-have-glimpsed-universe-before-big-bang/, https://www.sciencealert.com/penrose-b-mode-hawking-points-sign-previous-universe-in-conformal-cyclic-cosmology)