www.smithsonianmag.com, www.theguardian.com, science.howstuffworks.com

Na světě existuje mnoho zatopených podmořských měst. V různých částech světa bylo objeveno několik podvodních ruin a měst, například starověké město Herakleion v Egyptě. Tato města jsou důkladně prozkoumána a zdokumentována archeology a historiky. Žádné takové dokumenty ale o Zakynthosu neexistují, a to proto, že město nevytvořili lidé. Věřili byste tomu? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Nikoli lidé, ale mikrobi

Tento zvláštní podvodní útvar je „dílem“ mikrobů. Vznikl tedy zajímavými chemickými procesy a na první pohled lze jen stěží uvěřit, že není dílem lidské ruky. To si mysleli i archeologové, kteří „město“ poblíž řeckého ostrova objevili pouhé 2 až 4 metry pod vodní hladinou poblíž zátoky Alikanas. Ačkoli potopené trosky vypadaly jako dlážděné podlahy a kolonády, neviděli žádné další známky života: žádnou keramiku, mince ani úlomky soch či uměleckých děl.

Mysleli si, že kamenné válce a podivné dlažební kostky jsou ruinami starověkého města, které nalezli zasazené do mořského dna. Jaké bylo jejich překvapení, když se nakonec ukázalo, že všechny tyto podivně tvarované útvary ve skutečnosti vznikaly přirozeně po miliony let.

Přitom celá „konstrukce“ města je skutečně raritní. Najdeme zde samozřejmě domnělé základy starověkého sloupového náměstí, sloupů a ulic.

Metan žeroucí organismy

Stavitelem ale nebyl člověk, nýbrž mikrobi. Jak uvádějí vědci, ostrov Zakynthos leží nedaleko známého podmořského ropného pole ve středomořském Patraském zálivu. Možná i to je důvodem, že se právě zde objevili mikrobi, kteří požírají metan.

Jak uvedl vědec Julian Andrews, všechny jako by postavené útvary v moři vznikly důsledkem různých velikostí úniků metanu a toho, jak těsně se kolem nich shromáždili mikrobi, aby se jimi živili. Na místě totiž nejsou patrny žádné stopy po lidské činnosti. „Není tu žádná keramika, žádné mince, nic dalšího, co se obvykle s těmito věcmi pojí," říká Andrews. Celé podvodní „dílo“ je tedy přirozeně se vyskytující minerální útvar, vzniklý přírodní cestou kolem zdrojů metanu.

Podmořské „město“ je důležité pro místní ekosystém

Určité druhy mikrobů se živí metanem, na základě čehož potom vzniká minerál zvaný dolomit, který se často tvoří v sedimentech mořského dna. Právě tak postupně vznikaly už od období pliocénu před asi 2,6 miliony let všechny sloupové i deskovité struktury, dlažba a všechno to, co vypadá jako ruiny starověkého města. Laicky by se dalo říci, že tyto bakterie, fosilizují vodovodní systém, jak řekl Andrews. Sám si je vědom, že podobná místa jsou i jinde na světě, v Kalifornii i Středozemním a Severním moři, které je velmi bohaté na ropu. Na rozdíl od těch je ale na Zakynthu ojedinělé to, že jsou struktury v tak mělké vodě. Je možné, že tyto útvary jsou na místě velmi důležitou součástí ekosystému. Podle Andrewse mohou fungovat jako korálové útesy, které poskytují útočiště rybám a dalším podmořským živočichům.