Optické klamy fascinují jak laickou, tak odbornou veřejnost. Jsou důkazem, jak lehce se dá náš mozek ošálit. Nejde však o žádnou chybu. S matoucím vnímáním se již rodíme. Naše oko se totiž pyšní tzv. slepou skvrnou, asi dvoumilimetrovým místem, kde nejsou žádné zrakové receptory, které by umožnily zpracování okolních vjemů.

V době, kdy oko zaslalo informace o pozorovaných předmětech zrakovým centrům, mozek je začne porovnávat s předchozími zkušenostmi. Chybějící část ze slepé skvrny na základě nich doplní. V případě, že některé obrazy jsou pro nás nové, optické signály vyhodnotí špatně.

Optické iluze

Moderní věda ukazuje, že iluze nejsou pouhou zábavou nebo prostředkem, jak zkoumat lidské tělo. Jsou zároveň dobrým ukazatelem inteligence. „Skupina účastníků sledovala video, jehož součástí byly dva pohyby,” říká Michael D. Melnickm z Katedry mozkových a kognitivních věd z Centra pro vizuální vědu, University of Rochester. „V popředí rotovalo kolečko a na pozadí se měnily černobílé pruhy. Jedinci s vysokým IQ byli schopni zpracovat změny v pohybu kola lépe, než ti s nižším. Měli ale problém vnímat scenérii.”

Podle výzkumu publikovaného v Current Biology jsou chytřejší lidé schopni soustředit se na maličkosti a přehlížet méně relevantní informace. Řadu optických hádanek tak vyřeší rychleji.

Záhadná zeď

Zkuste si i vy otestovat, jak vnímáte detaily. Pozorně si prohlédněte obrázek pod tímto odstavcem. Na první pohled se zdá, že je na něm obyčejná zeď se zbytkem cementu. 

Pokud se ale podíváte lépe, zjistíte, že šedý kamínek není ve skutečnosti pozůstatek eroze, ale ohořelá špička doutníku, který je do zdi zapíchnutý pod úhlem 90°. Záběr je pořízený tak, aby se tělo smotku srovnalo s mezerou mezi cihlami.

Zajímavostí je, že jakmile si již jednou doutníku všimnete, obrázek vás již neošálí. Mozek již zkušenost zpracoval.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.ahchealthenews.com, www.slate.com/technology