theconversation.com, coolmagazin.cz, nedd.tiscali.cz

Možnosti zjistit, kde žijeme, vycházejí ze dvou základních principů. Tím prvním je, že žijeme v nekonečném multivesmíru vesmírů, anebo je náš vesmír počítačová simulace, kterou někdo stvořil a ovládá. Zřejmě někdo mimo naši civilizaci, v tomto případě mimozemšťané.

Vědci našli způsob, jak to otestovat.

Jedna z nejoblíbenějších teorií pro testování, zda žijeme v počítačové simulaci, je známá jako simulační hypotéza. Podle této teorie je možné, že celý náš vesmír je počítačovou simulací vytvořenou vyspělou civilizací. Tato civilizace by byla schopna pomocí výkonných počítačových systémů simulovat celý vesmír, včetně každého jednotlivce a objektu v něm.

Najděte chybu v Matrixu

K ověření, zda žijeme v počítačové simulaci, navrhli zastánci simulační hypotézy několik experimentů. Jeden takový experiment je známý jako test "závada v Matrixu". Spočívá v hledání důkazů o závadách nebo chybách ve fyzikálních zákonech, které řídí náš vesmír. Pokud by se takové závady našly, mohlo by to svědčit o tom, že naše realita není zcela reálná, ale spíše simulací vytvořenou počítačovým systémem.

Otestujte náš vesmír

Další navrhovaný experiment pro ověření simulační hypotézy je známý jako "test reality". Tento experiment zahrnuje pokus o vytvoření simulovaného vesmíru v rámci našeho vlastního vesmíru. Pokud by bylo možné vytvořit vesmír, který by byl k nerozeznání od našeho, naznačovalo by to, že náš vesmír sám o sobě může být simulací.

Další teorie

Další navrhovaný test pro simulační hypotézu je známý jako "simulační argument". Tento argument naznačuje, že pokud je možné, aby vyspělé civilizace vytvořily počítačové simulace celých vesmírů, je pravděpodobné, že tak učiní. Pokud tomu tak je, je statisticky pravděpodobnější, že žijeme v simulaci než ve "skutečném" vesmíru.

Odkud se myšlenka vzala?

Myšlenka toho, že náš vesmír je počítačovou simulací, pochází z roku 1989, kdy ji vyslovil legendární fyzik John Archibald Wheeler, který razil možnost, že vesmír vznikl z informace.

Poté formuloval svou simulační hypotézu filozof Nick Bostrom, který byl téměř přesvědčen, že v simulaci skutečně žijeme, protože technologie, která nás stvořila, je tak dokonalá, že je k nerozeznání od reality, takže o tom ani nevíme. Jiný fyzik, Seth Lloyd, pak navrhl, že celý vesmír by mohl být obřím kvantovým počítačem, až nakonec vše završil Elon Musk, když v roce 2016 řekl, že s největší pravděpodobností jsme v simulaci. O tom hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Berme hypotézy vážně, jedině tak najdeme důkaz

Navzdory těmto navrhovaným testům a experimentům neexistuje žádný přesvědčivý způsob, jak hypotézu simulace prokázat nebo vyvrátit. Někteří vědci a filozofové tvrdí, že samotná podstata reality je ze své podstaty nepoznatelná a možná nikdy nebudeme schopni s jistotou určit, zda náš vesmír je, či není simulací.

Povaha naší reality je jednou z největších záhad. Čím vážněji budeme brát hypotézu simulace, tím větší je šance, že ji jednoho dne dokážeme nebo vyvrátíme.

Bez ohledu na to, zda náš vesmír je či není simulací, má tato myšlenka důležité důsledky pro naše chápání povahy reality a našeho místa v ní. Pokud žijeme v simulaci, vyvolává to otázky o skutečné povaze vědomí, svobodné vůli a smyslu naší existence. Debata o simulační hypotéze nakonec poukazuje na limity lidského poznání a na důležitost pokračování ve zkoumání a zpochybňování povahy naší reality.