Emil Hácha Hitlerovi usilovně vzdoroval: Zda mi hrozili? To je moc slabé slovo

Prezident Emil Hácha

Prezident Emil Hácha

Foto: Wikimedia

Letošní březen si připomínáme smutné osmdesáté výročí okupace Československa nacistickým Německem. K tomu se váže i jmenování Emila Háchy do funkce státního prezidenta protektorátu Čechy a Morava. Kdo byl tento muž a jak probíhala osudná noc, kdy v Berlíně podepsal kapitulační dokumenty?

Celým jménem Emil Dominik Josef Hácha se narodil v červenci roku 1872 v Trhových Svinech u Českých Budějovic do rodiny berního úředníka Josefa Emanuela Háchy. Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a působil pak převážně jako úředník zemského výboru Království českého a jako rada Nejvyššího správního soudního dvora ve Vídni.

Adolf Hitler v Brně v březnu 1939.

Přišli jsme vás zachránit, řekl německý důstojník. Před 80 lety začala okupace

Prezident T. G. Masaryk jej jmenoval v roce 1925 do funkce prezidenta senátu Nejvyššího správního soudu. Hácha byl mimo jiné expertem na anglosaské a mezinárodní právo a působil i jako člen legislativní rady poradního orgánu československé vlády.

Mimořádný úspěch pro něj znamenalo členství u haagského rozhodčího soudu. Tato snová právnická kariéra a úspěchy, jichž dosáhl, však záhy ukončil rok 1938. Osudový rok nejen pro Háchu, ale především pro Česko-Slovenskou republiku.

Podepsal, aby odvrátil invazi

V roce 1938 Emil Hácha přichází o svou milovanou choť Marii, s níž vedl šťastné a harmonické manželství. V září následovala další rána v podobě Mnichovské dohody a abdikace Edvarda Beneše. A tak byl Hácha zvolen jako ideální adept a nestraník 30. listopadu 1938 v pražském Rudolfinu třetím prezidentem Česko-Slovenské republiky.

Tom Hollander

Mého českého dědečka zachránil před nacisty dopis od BBC, říká britský herec

To nejtěžší ale přišlo v březnu 1939. Hácha opouštěl 14. března 1939 Prahu, aby s Hitlerem v Berlíně mluvil o situaci na Slovensku, které vyhlásilo samostatnost. Taková byla Háchova představa, ale mýlil se.

Hitler Háchovi nekompromisně oznámil, že pokud nebude souhlasit s vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava, překročí téhož dne v šest hodin ráno německé vojsko české hranice a případný odpor bude brutálně a všemi prostředky potlačen.

Sedmašedesátiletý Hácha se slabým srdcem usilovně vzdoroval Hitlerovu nátlaku, nechtěl podepsat kapitulační dokumenty, a tím vpustit Hitlera do Česko-Slovenské republiky. „Vy se ptáte, jestli mi hrozili. Promiňte, to je moc slabé slovo a není v tomto případě ani správné. Hrozby člověk vydrží, ale přijde na okolnosti a přijde také na to, kdo hrozí a jak hrozí," popsal později Hácha atmosféru oné noci spisovateli Karlu Horkému, který ho navštívil u příležitosti jeho šedesátin.

"Můžete vydržet Hitlerovo řvaní, protože kdo řve, nemusí ještě uvnitř být ďábel. Ale on tam byl také Göring, víte, ten žoviální Göring s tou svou bodrou tváří, kterou znáte tak dobře z fotografií. Nuže, když napětí dostoupilo vrcholu, když jsem byl vyčerpán, už div ne mrtev, ale ještě pořád se držel, vzal mne ten dobrák za ruku, přátelsky si mne odvedl stranou a měkce, říkám vám, on mi jakoby měkce domlouval, je–li opravdu třeba a nutno, aby celá ta krásná historická Praha, das wunderschöne Prag, byla v několika hodinách srovnána se zemí, aby do povětří vyletělo to všechno, Hradschin i dóm, zkrátka alles, alles… Alles in die Luft, Herr Staatspresident, a to všechno jen proto, že nechcete nebo nemůžete pochopit Führera, který si přeje, aby tisíce mladých českých lidí neztratilo svůj život v marném boji zbytečně… Teď vám něco řeknu: jak se tak na mne díval, zrovna v tom okamžiku a právě na těch jeho úsměvných očích jsem poznal, že to není řeč do větru," konstatoval dále Hácha.

Právě Göringův nátlak, o němž byl prezident přesvědčen, že je reálný a že německý maršál letectva je schopen svou hrozbu splnit - třeba jen proto, aby ukázal sílu Luftwaffe - způsobil, že Háchovi zkolabovalo srdce a dostal okolo čtvrté hodiny ráno infarkt.

Erwin Rommel v roce 1944

Pouštní liška Erwin Rommel: život geniálního stratéga ukončila kapsle s jedem

„Jestli nám tu umře, tak svět řekne, že jsme ho zavraždili!“ děsil se Hitlerův tlumočník. Československého prezidenta ošetřil Hitlerův osobní lékař, který mu píchl povzbuzující injekci, a tím Háchu vrátil zpět, ale Hácha nakonec pod pokračujícími pohrůžkami dokument přece jen podepsal. Göring přitom s největší pravděpodobností blafoval, protože kvůli mlze nemohla německá letadla vzlétnout, to ale prezident nemohl v danou chvíli vědět.

Zlomený muž

Byť už jako státní prezident protektorátu, snažil se maximálním možným způsobem hájit práva českého národa. Zasloužil se o propuštění tisíců lidí, kteří by jinak putovali do koncentračních táborů nebo by byli vězněni.

V říjnu 1939 odmítl slib věrnosti Hitlerovi. Po atentátu na říšského protektora Heydricha v roce 1942 se však rozpoutalo nacistické peklo, demonstrované v Lidicích a Ležákách, a Hácha po tomto činu už dál nedokázal tlumit nacistický tlak.

Navíc byl velmi vážně nemocný, a tak od roku 1943 zastával funkci prezidenta už jen formálně. Tím však ztrácel důvěru londýnské exilové vlády i odboje. Zemřel osamělý v pankrácké vězeňské nemocnici na konci června, necelé dva měsíce po skončení války.

Text: Iveta Macík Šimková

Prezident Emil Hácha při vánočním projevu do rozhlasu 22. prosince 1938

Tragická oběť Emila Háchy. Před 80 lety se stal prezidentem okleštěného státu