Smrt Ladislava Pohrobka: Vykazoval příznaky moru, ale měl nemoc běžnou i dnes

Redakce | 26. 11. 2019
Ladislav Pohrobek
Ladislav Pohrobek
Ladislav Pohrobek

Korunován na krále byl dva měsíce po svém narození. Neoficiálně. Na trůn usedl o čtyři roky později. Ladislav Pohrobek získal své příjmení nešťastně, a jako by mu kvůli tomu nad hlavou visela pochmurná kletba, umírá v pouhých 17 letech. Příčina smrti vyšla najevo až po 528 letech.

Králem ve dvou měsících

Otec Albrecht II. byl český, uherský a německý král, jenž skonal čtyři měsíce před narozením syna Ladislava. Tím získal Ladislav přezdívku Pohrobek, tedy dítě, které se narodilo po smrti svého otce. Ač přímý následník trůnu, jako batole z logického hlediska nedokázal vládnout zemi, a vlády se ujal zemský sněm.

Jeho matka Alžběta Lucemburská se bála, že by sněm na trůn dosadil někoho jiného, a snažila se prosadit dědická práva. Dokonce svou dvorní dámu přesvědčila, aby ukradla svatoštěpánskou uherskou korunu, a syna 15. května 1440, tedy v jeho dvou měsících neoficiálně korunovala na krále. Na trůn byl i přes Alžbětiny protesty o následnictví dosazen polský král Vladislav III. Alžběta 19. prosince 1442 nečekaně zemřela a výchovy budoucího krále se ujal jeho strýc Fridrich III. Habsburský.

Život v harému Sulejmana: Vraždy a intriky. Krásná Roxelana věděla, co dělat
Magazín

Život v harému Sulejmana: Vraždy a intriky. Krásná Roxelana věděla, co dělat


Vladislav III. Jagellonský umírá o čtyři roky později, a uherský sněm chtěl ve funkci krále vidět jeho syna Albrechta. Ten však kvůli špatným poměrům v Česku korunu odmítl, sněm se tedy konečně rozhodl, že se novým panovníkem stane teprve čtyřletý Ladislav a do jeho plnoletosti se bude o království starat Jan Hunyadi.

V roce 1453 je Ladislav zvolen i českým králem. Své pozice si ale dlouho neužil, a to jak kvůli nadcházející nemoci, tak kontroverznímu rozhodnutí, jímž si popudil celý uherský národ.

Panenská královna Alžběta I: Za neposkvrněností stál zdravotní problém i trauma
Magazín

Panenská královna Alžběta I: Za neposkvrněností stál zdravotní problém i trauma


Roku 1457 se Ladislav rozhodl popravit syna Jan Hunyadiho Ladislava. Trest smrti si vysloužil zavražděným králova příbuzného Ulricha Celjského. Otec Jan je královým verdiktem zcela znechucen a k nenávisti podnítil celé Uhry. Král tedy uprchl do Prahy.

Mor, otrava, nebo něco jiného?


Jakožto téměř plnoletému byl Ladislavovi doporučován sňatek, jednak k umocnění pozice, jednak ke zplození příštího následníka trůnu. Vyvolenou se měla stát francouzská princezna Magdalena, dcera krále Karla VII. Jeden druhého nikdy neviděl, ale o Magdaleně se široko daleko tradovalo, že je inteligentní a krásná. Ladislav vyslal do Francie sedmi set členné poselstvo, které mělo jeho jménem požádat Magdalenu o ruku a přivést ji do Čech.

Vlčí chlapec Kašpar Hauser: Smutná oběť zvrácené hry o pozornost
Magazín

Vlčí chlapec Kašpar Hauser: Smutná oběť zvrácené hry o pozornost


Tehdy král onemocněl. Jeho stav byl prvně přisuzován lehkému nachlazení, jenže Ladislav si stěžoval na úmorné bolesti hlavy a křeče v břiše, zcela neobvyklé symptomy obyčejného nachlazení. Přípravy svatby byly mezitím v plném proudu, Ladislav se jim kvůli svému stále zhoršujícímu stavu nemohl věnovat a na poslední tři dny svého života se odebral do svých komnat.

Kromě již zmíněných problémů se mu dva dny před smrtí na kůži objevily dvě zduřelé boule a údajně i černé fleky. Tím vznikly různé dohady, že se Ladislav nakazil morem, což je ale nemožné, jelikož přítomnost této infekční nemoci by vyvolala epidemii, a Ladislav byl jediný nemocný.

Co je dnes s četařkou Babinčákovou a jaký byl její osud po Tankovém praporu?
Magazín

Co je dnes s četařkou Babinčákovou a jaký byl její osud po Tankovém praporu?


Ke svatbě nakonec nedošlo. Ladislav nečekaně umírá 23. listopadu 1457. Dlouho se spekulovalo, že kromě nakažení bakterií způsobující mor nechal jeho nástupce Jiří z Poděbrad mladého panovníka otrávit. Až v roce 1985 vyšla pravda najevo; po podrobném zkoumání králových ostatků antropolog MUDr. Emanuel Vlček určil jako příčinu smrti leukémii, jíž měl Ladislav trpět od narození. Vysvětlovalo by to nejenom zduřelé boule a bolesti břicha, ale i fleky na kůži.