3/3
Plavecký bazén, Athény 2004

Plavecký bazén, Athény 2004

Zdroj: MazMe 89/Imgur

Softbalová aréna, Athény 2004

Softbalová aréna, Athény 2004

Zdroj: MazMe 89/Imgur

Athény 2004

Athény 2004

Zdroj: MazMe 89/Imgur